Akceptuję pliki cookies

Sztuka Tworzenia Elewacji...

 
 
 
 
 
Referencje
Zobacz Referencje AL-BUD »
 
Certyfikaty
Zobacz Certyfikaty AL-BUD »
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
Sonda
Jaką stolarkę preferujesz?
 
 
Wizyty

Wizyt dzisiaj [19-10-2021]: 44
Wizyt ogółem: 285081
-----------------------------------------------
Przeglądających stronę: 3

wielkość tekstu: A A A

Porady dla kupujących okna

CICHO

Komfort mieszkania zależy w dużej mierze od poziomu hałasu docierającego z zewnątrz. Dlatego przy wyborze okien należy uwzględnić warunki akustyczne otoczenia budynku w którym będą one zamontowane, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych miast bądź sąsiedztwa przelotowych arterii komunikacyjnych, lotnisk itp. W takich warunkach szczególnej wagi nabiera izolacyjność akustyczna obiektu, czyli zdolność przegrody budowlanej do tłumienia dźwięków zewnętrznych. Charakteryzuje się ją przy pomocy minimalnych wskaźników izolacyjności właściwej (Rw), wyrażonych w decybelach (dB).

Zwiększony poziom izolacji akustycznej szyb można osiągnąć poprzez:

 • zróżnicowaną grubość szyb w zestawie szybowym;
 • zwiększenie odstępu pomiędzy szybami;
 • zastosowanie gazów polepszających tłumienie hałasu;
 • zastosowanie szyb żywicowanych lub ze specjalną folią.

Przykładowe wskaźniki izolacyjności akustycznej szyb zespolonych dostępnych w naszej ofercie:

 • 4/16Ar/4T  Rw=31dB;
 • 6/16Ar/4T  Rw=36dB.

W celu zwiększenia izolacyjności akustycznej okien drewnianych, nasza firma stosuje dodatkową uszczelkę przylgową na skrzydle okiennym.

CIEPŁO

Najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na poziom strat ciepła jest izolacyjność cieplna okien, określana współczynnikiem przenikania ciepła "K", który wyraża ilość ciepła przenikająca w jednostce czasu przez element budowlany o powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatur 1 stopnia Kelwina (W/m2*K). Mniejsza wartość współczynnika " K" oznacza lepsze właściwości termoizolacyjne przegrody. Uzyskanie energooszczędnej konstrukcji budynku wymaga uwzględnienia w projektowaniu strefy klimatycznej, w jakiej będzie on zlokalizowany. Norma PN 827B-02403 dzieli obszar Polski na pięć stref klimatycznych. Dopuszczalne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien w budownictwie mieszkaniowym wynoszą:

 •  w I, II i III strefie kmax = 2.6 W/m2*K 
 •  w IV i V strefie kmax = 2.0 W/m2*K

Seryjnie produkowane przez nas okna drewniane wyposażone w szyby o współczynniku przenikania ciepła U=1.1 W/m2*K spełniają wymogi wszystkich stref klimatycznych Polski.

INFILTRACJA

W zależności od rodzaju budynku, udziału przeszklenia, rodzaju zastosowanych okien, straty ciepła przez okna wynoszą od 18 do 30% ogółu strat. Ich wielkość zależy m.in. od współczynnika infiltracji powietrza (a), czyli przenikania przez szczeliny pomiędzy częściami ruchomymi, tj. skrzydłami, a ościeżnicą zamkniętych okien lub drzwi balkonowych. Współczynnik infiltracji "a", wyrażany w m3 (m*h*daPa2/3), określa ile powietrza (w m3) przenika przez szczelinę przymyku o długości 1 m w ciągu 1 godziny.

W budownictwie mieszkaniowym infiltracja najczęściej zależy od głównych źródeł napływu świeżego powietrza do pomieszczenia. Gdy jest zbyt duża - powoduje straty cieplne oraz zmniejsza izolacyjność akustyczną okna, natomiast zbyt mała - uniemożliwia wentylację i jest przyczyną powstawania dużej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, co może powodować zawilgocenie i pleśnienie ścian.

BEZPIECZEŃSTWO

W ostatnich latach dokonał się dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii szkła bezpiecznego. Szkło bezpieczne zapewnia nam ochronę przed zranieniem podczas jego rozbicia oraz przed atakiem z zewnątrz.

Ochrona przed zranieniem:

 • szkło laminowane - przy rozbiciu folia PVB wiąże odłamki szkła, co ogranicza ryzyko zranień;
 • szkło hartowane - przy rozbiciu powstają małe tępokrawędziste cząstki szkła nie powodujące poważnych uszkodzeń ciała.

Ochrona przed włamaniem:

 • w zależności od miejsca zastosowania wyróżnia się kilka klas zabezpieczenia szyby poniżej podano przykłady zastosowań, które powinny pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego oszklenia. Klasy zabezpieczenia wg PN-EN 356 (próbę przeprowadza się przez jednokrotne lub wielokrotne uderzenie kuli stalowej o masie 4,11 kg spadającej swobodnie z określonej wysokości).

ZESTAWIENIE:

KLASA SZYBY ILOŚĆ UDERZEŃ WYSOKOŚĆ SPADKU ZASTOSOWANIE
O2 1 2,1 Mieszkania, szkoły, biura
P1A 3 1,5 Kioski, domy wolnostojące, okna parterów bloków
mieszkalnych, witryny hoteli i biur, hale sportowe,
obiekty handlowe
P2A 3 3,0
P3A 3 6,0 Witryny salonów, hoteli i biur, wille, apteki, obiekty
handlowe o znacznej wartości handlowej
P4A 3 9,0
P5A 9 9,0 Muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zakłady
psychiatryczne, sale operacyjne banków, kantory,
sklepy o dużej wartości chronionej, ekskluzywne wille
P6B 9 9,0

 

 
 
 
Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi<br>Facebook: www.facebook.comTweetnij do znajomych<br>Twitter: www.twitter.comPodziel się na śledziku<br>Nasza Klasa: www.nk.plWykop stronę na<br>Wykopalisko: www.wykop.plPodziel się ze znajomymi<br>Google Plus: www.plus.google.com
 
 

projekt:   [silnik Quick.Cms]